Правила сайту


1. Заборонені будь-які форми образ учасників спільноти або адміністрації, у тому числі нецензурні логіни і нікнейми.

2. Заборонено мат, в тому числі завуальований.

3. Заборонено публічне обговорення дій адміністрації і її представників.

4. Редакція залишає за собою право змінювати і доповнювати дані правила в будь-який момент часу.

5. У спілкуванні на сайті дотримуйтеся норм граматики української мови і загальноприйнятої ввічливості. Заборонено усвідомлене перекручування слів, жаргон. Уникайте необґрунтованого переходу на "ти".